Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Programa ambientech

El programa ambientech és un portal educatiu que pretén difondre i facilitar l'aprenentatge de les Ciències, la Tecnologia i el Medi ambient als alumnes de l'ESO, Batxillerat i Cicles formatius.

Aquest programa és una eina de suport per al professorat i l'alumnat que proposa treballar les ciències a l'aula mitjançant les TICs, amb l'ajuda d'activitats multimèdia que inclouen animacions atractives i exercicis d'un alt nivell d'interactivitat.

El programa ambientech uneix les ciències i el medi ambient: pretén d'una banda aportar coneixements bàsics de ciències i tecnologia i d'una altra, mitjançant aquests coneixements, conscienciar a la joventut perquè assumeixi actituds de responsabilitat amb el medi ambient.

Els activitats multimèdia del programa desenvolupen continguts curriculars de biologia, geologia, química, física, ciències de la salut, tecnologia i ciències socials.

Els recursos educatius del programa s'estructuren en diferents àrees temàtiques i sumen més de 300 activitats multimèdia. Cada àrea temàtica té un índex on es poden consultar totes les unitats didàctiques, els seus continguts i la seva correspondència curricular. Per saber-ne més podeu consultar els apartats objectius, metodologia i equip d'autors.

Aprendre ciències amb un enfocament ambiental: Treballem les ciències amb un enfocament cap a la protecció del nostre entorn amb l'objectiu d'incitar a la reflexió dels joves en temes mediambientals i d'aconseguir en ells tant l'adquisició de coneixements científics com la presa de consciència sobre la necessitat de ser respectuosos amb el nostre entorn.

Promoure la llengua anglesa en les ciències: Un altre propòsit important i que s'ha fixat com a eix principal del programa és la utilització de la llengua anglesa com a llengua vehicular en l'aprenentatge de les ciències. La insistència de nombroses escoles i el suport de les escoles associades són els que han fet possible aquest repte.