Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Objectius

• Difondre i facilitar l'aprenentatge de les ciències, la tecnologia i el medi ambient.

• Desenvolupar una metodologia educativa activa i innovadora que augmenti la motivació de l'alumnat i disminueixi el fracàs escolar.

• Facilitar l'ensenyament de matèries que comporten dificultat per a l'alumnat.

• Aconseguir una conscienciació social de la problemàtica mediambiental actual i suscitar un compromís amb el medi ambient.

• Proporcionar una eina de suport per al professorat i l'alumnat de l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius en l'àmbit de les ciències i la tecnologia.

• Promoure i desenvolupar metodologies educatives que garanteixin la igualtat d'oportunitats i facilitin l'adquisició de coneixements en els col·lectius més desfavorits.

• Promocionar la utilització de la llengua anglesa com a llengua vehicular en l'aprenentatge de les ciències.