Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Membres associats

Els membres associats són centres educatius o usuaris que aposten per integrar l'ús de les TIC en l'aula cercant un model d'aprenentatge innovador que s'adapta al ritme individual de cada alumne i que atén la diversitat escolar.

Ser membre associat és gratuït, tan sol és necessari sol·licitar una clau d'accés per a professor.

Avantatges de ser membre associat:

 

Utilitzar el programa ambientech Ciències en l'aula mitjançant les TIC. Programa educatiu que conté itineraris multimèdia acuradament dissenyats amb continguts curriculars de biologia, geologia, química, física, ciències de la salut, tecnologia i ciències socials. En ells es combinen nombroses animacions i exercicis que permeten consolidar l'aprenentatge.
Crear classes

El professorat membre associat pot crear classes o grups d'alumnes per a convidar als seus alumnes a realitzar els test d'avaluació disponibles en el nostre portal.

Seguiment test de evaluació

Els alumnes realitzen el test d'avaluació. El professor rep els resultats dels test d'avaluació de tots els alumnes i pot descarregar-se un arxiu excel amb totes les dades.
Ciències en anglès Nombroses activitats multimèdia estan en tres idiomes: espanyol, anglès i català. L'opció de l'anglès és útil per a aquells centres que vulguen incorporar l'anglès com a llengua vehicular en l'estudi de les ciències.