Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Equip d'autors

Per a la realització d'aquestes activitats hem comptat amb l'equip d'autors d'Ambientech així com amb la col·laboració de professors d'institut, professors d'universitat i tècnics i professionals de les entitats que han contribuït en la creació d'aquest programa.


Editora

Àngels Sala
Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya, Gestora de medi ambient per la Universitat de Cadis, guionista d'aplicacions multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya


Redacció de continguts


Xavier Domènech
Catedràtic de Química Física, Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, Investigador del ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona

Glòria Carrera
Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona

Àngels Sala
Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya, Gestora de medi ambient per la Universitat de Cadis, guionista d'aplicacions multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya

Elisabet Soler
Llicenciada en Biologia per la Universitat de BarcelonaGuions multimèdia

Àngels Sala
Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya, Gestora de medi ambient per la Universitat de Cadis, guionista d'aplicacions multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya

Elisabet Soler
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona


Disseny i programació

Alae Achhab
programador web

Valentina Bongiovanni
Dissenyadora gràfica, il·lustradora, animadora i programadora web i multimèdia

Ferran Casanova
Tècnic multimèdia

Raül Fornell
Dissenyador gràfic, il·lustrador, animador i programador web i multimèdia

Albert Espinosa
Programador, il·lustrador i tècnic multimèdia

Àngels Sala
Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya, Gestora de medi ambient per la Universitat de Cadis, guionista d'aplicacions multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya

Mar Salvador
Dissenyadora gràfica i tècnica multimèdia

Sira Vidal
Tècnica multimèdia


Avaluació externa

Estela Cabral
Avaluadora d'aplicacions multimèdia


Lourdes Freixa

Doctora en Ciències Biològiques per a la Universitat Autònoma de Barcelona, IESM Ferran Tallada de Barcelona

Ana Mateo

Avaluadora d'aplicacions multimèdia

Sílvia Maymó
Catedràtica d'Educació Secundària IESM Ferran Tallada de Barcelona


Proves d'usuari

IES Municipal Ferran Tallada, Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona