Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Amics del programa

Les entitats amigues del programa ambientech col·laboren en la difusió i recomanació del programa als mitjans de comunicació generals i especialitzats en educació, als centres escolars, a les institucions governamentals, etc.

Algunes de les nostres entitats amigues són:

• IES Municipal Ferran Tallada de Barcelona
En aquest institut de Barcelona es realitzen totes les proves d'usuari amb totes les activitats multimèdia d'aula didàctica.

• FAMNCYT
El Museu Nacional de Ciències i Tecnologia del Ministerio de Educación de Madrid recolza el programa ambientech incloent-ho en les activitats educatives del museu.

• MNCN
El Museu Nacional de Ciències Naturals del Ministeri d'Educació de Madrid recolza el programa *ambientech i ho difon en les seves activitats educatives.

• Regueró, Stop & Play
Regueró, Stop & Play ha col·laborat en la difusió i producció de vídeos i altres materials.

• Fundació Joan XIII

• Fundació Blanquerna

• ITE: Institut de Tecnologies educatives

 Xtec: Xarxa telemàtica de Catalunya

 Educación 3.0

 Tiching

 Didactalia

 Teachtool

• Editorial McGrawHill