Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Ambientech

Ambientech és una associació de ciències que té com a objectiu principal difondre i facilitar l'aprenentatge de les ciències, la tecnologia, el medi ambient i la salut. En totes les nostres activitats educatives unim ciències i medi ambient o ciències i salut per tal de fomentar la protecció del medi ambient i un estil de vida saludable, entenent que l'educació ambiental i la salut són dues matèries transversals que s'han d'incloure en tots els programes d'estudi destinats a l'alumnat de totes les edats.

Ambientech neix el 6 de juny de l'any 2001 amb el convenciment que l'educació mediambiental i un estil de vida saludable han de ser la base d'un canvi de valors respecte a la relació de les persones amb el seu entorn i la salut.

Ambientech inicia la seva activitat investigant durant un període de dos anys el desenvolupament d'una metodologia educativa activa i innovadora que permeti augmentar la motivació de l'alumnat i disminuir, així mateix, en la mesura del possible el fracàs escolar en l'aprenentatge de les ciències, la tecnologia, el medi ambient i la salut, especialment en el col·lectiu educatiu no universitari.

Per a això Ambientech ha incorporat les tecnologies de la informació i la comunicació com una eina bàsica per a l'ensenyament i l'aprenentatge donat que faciliten d'una banda l'adaptació del programa a l'actual cultura tecnològica dels joves i  d'una altra incorporen a l'aula un nou recurs que obre les portes a nous paradigmes educatius i de formació.

Després de dos anys d'investigació metodològica, a principis de l'any 2005, el programa es va concretar com un portal educatiu de referència de ciències, tecnologia medi ambient i salud.